خدمات ما

تحقیقات بازار و بازاریابی

تحقیقات بازار و بازاریابی

 • تحقیق و تحلیل مخاطب
 • تجمیع و یکپارچه سازی داده‌ها
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • بخش بندی بازار و مشتری
 • تحلیل رقبا
اســـــتراتژی

اســـــتراتژی

 • تدوین استراتژی‌ ارتباطی و تبلیغاتی
 • تدوین استراتژی رسانه ای
 • طراحی محصول/ خدمت
 • قیمت گذاری

خلاقیت و تولید محتوا

خلاقیت و تولید محتوا

 • ایده پردازی و خلق ایده مرکزی
 • طراحی خلاقانه و بصری
 • کپی رایتینگ
 • طراحی تعاملی

اســـــتراتژی

اســـــتراتژی

 • ارائه راهکارهای کسب و کار مبتنی بر وب و موبایل
 • ارائه و توسعه اپلیکشن های (بورس،بانک و بیمه)
 • طراحی و توسعه اپلیکیشن های باشگاه مشتریان
 • توسعه سامانه های سلامت دیجیتال
 • طراحی و توسعه سامانه های موقعیت محور
خلاقیت و تولید محتوا

خلاقیت و تولید محتوا

 • ایده پردازی و خلق ایده مرکزی
 • طراحی خلاقانه و بصری
 • کپی رایتینگ
 • طراحی تعاملی

 

خلاقیت و تولید محتوا

خلاقیت و تولید محتوا

 • ایده پردازی و خلق ایده مرکزی
 • طراحی خلاقانه و بصری
 • کپی رایتینگ
 • طراحی تعاملی