درباره ما

استراتژی نگارستان مهر

بیانیه ماموریت هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات به عنوان یک گروه بین المللی فعال در عرصه بازاریابی و تبلیغات با راه¬اندازی، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های تابعه خود، خدماتی خلاقانه، متمایز و مبتنی بر دانش روز به مشتریان در داخل و خارج از کشور ارائه می کند. گروه مات با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متخصص در تلاش است تا نقش موثری در ارتقای دانش بازاریابی، توسعه بازار مشتریان و مهمتر از آن ارتقای آگاهی مخاطبان خود داشته باشد. بیانیه چشم انداز هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات یکی از معتبرترین گروه‌های ارتباطات و بازاریابی منطقه خاورمیانه با استانداردهای جهانی ارزش‌های هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات ما بر این باوریم : 1. برای حفظ منافع مشتریان باید متعهد به ارائه راه‌کارهای سودمند باشیم. 2. نظم سازمانی، وقت شناسی و کار گروهی لازمه پیوستن به گروه می باشد. 3. خلاقیت، نوآوری و یادگیرنده بودن سازمان، ما را در کارمان پیشرو ساخته است. 4. اخلاق حرفه‌ای و احترام متقابل دو عنصر اساسی در فرایند ارائه خدمات کل گروه به مشتریان است. اهداف استراتژیک مات افزایش برندهای وفادار افزایش درآمد کل گروه افزایش متخصصان گروه کسب جوایز داخلی و خارجی افزایش صادرات توسعه دفاتر خارجی افزایش سودآوری افزایش رضایت مشتریان افزایش رضایت کارکنان افزایش سهم بازار

بیانیه ماموریت هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات به عنوان یک گروه بین المللی فعال در عرصه بازاریابی و تبلیغات با راه¬اندازی، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های تابعه خود، خدماتی خلاقانه، متمایز و مبتنی بر دانش روز به مشتریان در داخل و خارج از کشور ارائه می کند. گروه مات با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متخصص در تلاش است تا نقش موثری در ارتقای دانش بازاریابی، توسعه بازار مشتریان و مهمتر از آن ارتقای آگاهی مخاطبان خود داشته باشد. بیانیه چشم انداز هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات یکی از معتبرترین گروه‌های ارتباطات و بازاریابی منطقه خاورمیانه با استانداردهای جهانی ارزش‌های هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات ما بر این باوریم : 1. برای حفظ منافع مشتریان باید متعهد به ارائه راه‌کارهای سودمند باشیم. 2. نظم سازمانی، وقت شناسی و کار گروهی لازمه پیوستن به گروه می باشد. 3. خلاقیت، نوآوری و یادگیرنده بودن سازمان، ما را در کارمان پیشرو ساخته است. 4. اخلاق حرفه‌ای و احترام متقابل دو عنصر اساسی در فرایند ارائه خدمات کل گروه به مشتریان است. اهداف استراتژیک مات افزایش برندهای وفادار افزایش درآمد کل گروه افزایش متخصصان گروه کسب جوایز داخلی و خارجی افزایش صادرات توسعه دفاتر خارجی افزایش سودآوری افزایش رضایت مشتریان افزایش رضایت کارکنان افزایش سهم بازار

اهداف شرکت

استراتژی و چشم انداز

بیانیه ماموریت هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات به عنوان یک گروه بین المللی فعال در عرصه بازاریابی و تبلیغات با راه¬اندازی، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های تابعه خود، خدماتی خلاقانه، متمایز و مبتنی بر دانش روز به مشتریان در داخل و خارج از کشور ارائه می کند. گروه مات با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متخصص در تلاش است تا نقش موثری در ارتقای دانش بازاریابی، توسعه بازار مشتریان و مهمتر از آن ارتقای آگاهی مخاطبان خود داشته باشد. بیانیه چشم انداز هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات یکی از معتبرترین گروه‌های ارتباطات و بازاریابی منطقه خاورمیانه با استانداردهای جهانی ارزش‌های هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات ما بر این باوریم : 1. برای حفظ منافع مشتریان باید متعهد به ارائه راه‌کارهای سودمند باشیم. 2. نظم سازمانی، وقت شناسی و کار گروهی لازمه پیوستن به گروه می باشد. 3. خلاقیت، نوآوری و یادگیرنده بودن سازمان، ما را در کارمان پیشرو ساخته است. 4. اخلاق حرفه‌ای و احترام متقابل دو عنصر اساسی در فرایند ارائه خدمات کل گروه به مشتریان است. اهداف استراتژیک مات افزایش برندهای وفادار افزایش درآمد کل گروه افزایش متخصصان گروه کسب جوایز داخلی و خارجی افزایش صادرات توسعه دفاتر خارجی افزایش سودآوری افزایش رضایت مشتریان افزایش رضایت کارکنان افزایش سهم بازار